FAQ    

FAQ = Frequently Asked Question(s)
Här hittar du vanliga frågor vi brukar få.

 

Vilka regler gäller vid utstationering?

Reglerna om utstationering har ändrats.

Ändringarna innebär bland annat att du som arbetsgivare ska:

 • anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket och utse en kontaktperson i Sverige senast dagen då utstationeringen startar, tidigare behövde arbetsgivare inte anmäla utstationeringar som varade i högst fem dagar

 • lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige om att du anmält utstationeringen

 • informera en utstationerad arbetstagare som ersätter en annan på samma tjänst och plats om den sammanlagda utstationeringstiden - detta så att den utstationerade arbetstagaren kan ta tillvara sin rätt till de utökade villkor som gäller vid långvarig utstationering.
   

Utstationering till Sverige innebär att

 • en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid

 • det finns en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra.
   

Det kan också vara utstationering när en arbetsgivare hyr ut eller erbjuder arbetstagare via ett annat företag som i sin tur sänder arbetstagaren till Sverige.

Begränsad tid innebär att det ska finnas ett start- respektive slutdatum för när tjänsterna ska utföras.

 

Källa
2020-08-14

Vad är "traktamente"?

Traktamente är en ersättning som du som anställd kan få av din arbetsgivare när du reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Källa

2019-10-10

Vad betyder "omvänd byggmoms"

”Omvänd byggmoms”  är en specifik moms typ som används inom byggbranschen.

 

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen.

Reglerna om omvänd byggmoms (betalningsskyldighet) gäller enbart när byggtjänster tillhandahålls byggföretag. Med byggföretag menas företag som utför byggtjänster. Företag som bara tillfälligtvis utför byggtjänster omfattas inte av reglerna.

 

Källa
2019-10-10

© 2019 Bookwise & Co AB ​• org. nr. 559153-9761• All rights reserved

 • Linkedin Social Ikon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon