top of page

Byggavtal 2023

I den 5 maj 2023 blev Byggföretagen och Byggnads överens om ett nytt tvåårigt (avtalet gäller 2 år) Byggavtal. Överenskommelsen innebär löneökningar, och inte bara löneökning men bland annat en helt ny kontrollfunktion: Svensk byggkontroll.

Löneökning är delad I två perioder:


Period 1: För perioden 1 maj 2023 till den 30 april 2024 höjs lönen enligt följande:

  • Höjning utgående lön med 8,48 kr/tim.

  • Grundlön höjs till 181,50 kr/tim alt 31 581/mån kr.

Period 2: För perioden den 1 maj 2024 till den 30 april 2025 höjs lönen enligt följande:

  • Höjning utgående lön med 7,06 kr/tim.

  • Grundlön höjs till 188,50 kr/tim alt 32 799 kr/mån.

Tillskapande av Svensk Byggkontroll som ska kontrollera företag och säkerställa rättvis konkurrens.

9 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Byggnads löneökning 2024

Glöm inte, ni som är Byggnads medlemmar: Från 1 maj 2024: Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 7,30 kr/tim alternativt 1 270 kr/månad. Grundlön höjs till 187,30 kr/tim alternativt 32 590 kr/månad.

FORA - Lönerna ska rapporteras varje månad.

Från februari 2024 ska arbetarnas löner rapporteras varje månad. Tolv löne­rapporter om året ger dem större möjligheter till avkastning på tjänste­­pensionen, något som tjänste­männen redan har. Samt

Comments


bottom of page