top of page

OSS: ny e-tjänst hos Skatteverket

Fr.o.m 1 juli 2021 infördes nya lagar som innebär att företag som säljer varor och tjänster till privatpersoner (inte beskattningsbara personer), kan eventuellt bli skyldiga att momsregistrera sig i köparens land. För att förenkla redovisning för företag som de nya reglerna gäller, finns nya regler att redovisa och betala moms.


T.o.m den 30:e juni 2021 gällde att företag som säljer varor till köpare i andra EU-länder ska fakturera försäljningen med svensk moms till dess att köparlandets omsättningströskel passeras. Alla EU-länder har egna omsättningströskel. Efter att omsättningströskeln passerats måste säljaren momsregistrera sig i köparlandet.


Nu har reglerna ändrats så att företag som har försäljning som överstiger 99 680 kr till köpare i andra EU-länder måste debitera köparlandets moms på försäljningen. För att inte behöva momsregistrera sig i varje EU-land där det finns köpande konsumenter kan säljaren istället deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket (OSS).


24 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Byggnads löneökning 2024

Glöm inte, ni som är Byggnads medlemmar: Från 1 maj 2024: Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 7,30 kr/tim alternativt 1 270 kr/månad. Grundlön höjs till 187,30 kr/tim alternativt 32 590 kr/månad.

FORA - Lönerna ska rapporteras varje månad.

Från februari 2024 ska arbetarnas löner rapporteras varje månad. Tolv löne­rapporter om året ger dem större möjligheter till avkastning på tjänste­­pensionen, något som tjänste­männen redan har. Samt

Byggavtal 2023

I den 5 maj 2023 blev Byggföretagen och Byggnads överens om ett nytt tvåårigt (avtalet gäller 2 år) Byggavtal. Överenskommelsen innebär löneökningar, och inte bara löneökning men bland annat en helt n

Comments


bottom of page